1/8

רק עוד 7 שלבים

1/8

בדיקת זכאות
למשכנתא הפוכה


לתחילת שאלון ולקבלת קוד אימות הזן מספר נייד שברשותך

2/8

רק עוד 6 שלבים

2/8

בדיקת זכאות
למשכנתא הפוכה


3/8

רק עוד 5 שלבים

3/8

האם קיימת
דירה בבעלותך?


4/8

רק עוד 4 שלבים

4/8

באיזה עיר/יישוב
ממוקמת
ההדירה שבבעלותך?


5/8

רק עוד 3 שלבים

5/8

שווי מוערך של
הדירה שבבעלותך?


6/8

רק עוד 2 שלבים

6/8

האם קיימת
הלוואת משכנתא
על הנכס שבבעלותך?


7/8

רק עוד שלב אחד

7/8

טווח הגיל שלך?


8/8

שלב אחרון

8/8

דבר אחרון וסיימנו


אנא רשמו את שמכם ואת הדואר האלקטרוני שלכם